Tại khách sạn Bốn Mùa Gia Lai có hồ bơi ngoài trời, đảm bảo vệ sinh, an toàn. Quý khách có thể thoải mái tắm, bơi,

Tại khách sạn Bốn Mùa Gia Lai có hồ bơi ngoài trời, đảm bảo vệ sinh, an toàn. Quý khách có thể thoải mái tắm, bơi,

Hồ bơi ngoài trời

0905 280 079